آلبوم آنا

نام آلبوم: آنا  (آذری)

خواننده : بیوک مسگری نژاد

نام ترانه                                ترانه سرا                         ملودی

1-آنــا                                 مســگری نژاد                  هنری کورولیک

2- آذربایجانیم تبریزیم              مســگری نژاد                   مســگری نژاد

3-بو دنیا بی وفـــادی              مســگری نژاد                   مســگری نژاد

4-قاصـــــــــــــــد                   مســگری نژاد                   مســگری نژاد

5-دالنجان آغــلارام                  مســگری نژاد                  مســگری نژاد

6-جـــــاودان ایران                   مســگری نژاد               زنده یاد ناصر مشعوف

                                                    7-آغــــــــلار گوزوم                  مســگری نژاد                  مســگری نژاد

                                                    8- یالانچی دوســلار               مســگری نژاد                  مســگری نژاد

                                                    تنظیم قطعات 1، 2، 3، 4، 6 و8 : مصطفی حیدری

                                                    تنظیم قطعات 5 و7 : بیوک مسگری نژاد