کنسرت حمید عسکری-9 بهمن ماه 1393

کنسرت حمید عسکری

تاریخ:9 بهمن ماه 1393

ساعت:18:30 و 21:30

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران-سالن میلاد

قیمت بلیط: 40، 50، 60،55، 70،65، 75، 80، 85 و 100 هزار تومان

خریدبلیط: 88724837 ،  88723437  و  88102732-3                        

رزرو 24 ساعته:09397006675

خرید اینترنتی بلیط با امکان انتخاب صندلی: www.iranconcert.com