کنسرت امید جهــــان

کنسرت شاد و متفاوت امید جهان

تاریخ:شنبه 26 آبان ماه 1397

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران-سالن میلاد

ساعت اجرا: 22:00

قیمت بلیط:50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 120، 130و 140هزار تومان

خرید تلفنی بلیط:     3-88757091

 خرید اینترنتی با امکان انتخاب صندلی : 

www.iranconcert.com