کنسرت بزرگ حمید عسکری

کنسرت: حمید عسکری

زمان:22 مرداد ماه1397

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران-سالن میلاد

در یک سانس  ساعت: 22:00

قیمت بلیط: 50، 60، 70، 80، 90 ، 100، 110، 125 و 140 و 145 هزار تومان

خرید بلیط:                   88757091

رزرو 24 ساعته:    09380259799

خرید اینترنتی با امکان انتخاب صندلی     www.iranconcert.com