کنسرت رضا شیـری

کنسرت: رضا شیری

زمان:21 تیر ماه1397

محل اجرا: نمایشگاه بین المللی تهران-سالن میلاد

در دو سانس  ساعت:19:00  و 22:00

قیمت بلیط: 50، 60، 70، 80، 90 ، 100، 110، 125 و 140 و 145 هزار تومان

خرید بلیط:                   88757091

رزرو 24 ساعته:    09380259799

خرید اینترنتی با امکان انتخاب صندلی     www.iranconcert.com