کنسرت امــیدجهان

کنسرت شاد امید جهان

شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397

محل کنسرت:نمایشگاه بین المللی تهران-سالن میلاد

ساعت اجرا: 21:00

قیمت بلیط:50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 125 و 140 هزار تومان

 خرید تلفنی بلیط:

09380259799    و     021-88757091-3

خرید بلیط اینترنتی:   www.iranconcert.com