کنسرت حمید عسکری

کنسرت: حمید عسکری

زمان:10بهمن ماه1397

ادامه مطلب...

کنسرت امید جهــــان

کنسرت شاد و متفاوت امید جهان

تاریخ:شنبه 26 آبان ماه 1397

ادامه مطلب...

کنسرت بزرگ حمید عسکری

کنسرت: حمید عسکری

زمان:22 مرداد ماه1397

ادامه مطلب...

کنسرت بزرگ ماکان بند -ارومیه

کنسرت ماکان بند

19 تیر ماه 1397 -در تالار دریا - ارومیه

ادامه مطلب...

کنسرت رضا شیـری

کنسرت: رضا شیری

زمان:21 تیر ماه1397

ادامه مطلب...

کنسرت امــیدجهان

کنسرت شاد امید جهان

شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397

ادامه مطلب...

کنسرت رضا شیری

کنسرت: رضا شیری

زمان:15 اسفند ماه 1396

ادامه مطلب...

کنسرت محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه

9اسفند ماه 1396 -در تالار دریا ارومیه

ادامه مطلب...

کنسرت سیروان خسروی-ارومیه

کنسرت سیروان خسروی

29دی ماه 1396 -در تالار دریا ارومیه

ادامه مطلب...

کنسرت هوروش بند-ارومیه

کنسرت هوروش بند

11 دی ماه 1396 -در تالار دریا ارومیه

ادامه مطلب...

کنسرت حامد همایون-تمدید شد

کنسرت حامد همایون(تمدید شد)

3، 4 ،5 و 6 دی ماه 96

ادامه مطلب...

کنسرت بزرگ حامد همایون

کنسرت حامد همایون

جمعه 17 آذر ماه 96

ادامه مطلب...

کنسرت حامد همایون

کنسرت حامد همایون

16 و 17 مرداد ماه 1396 -در تالار ارومیه

ادامه مطلب...